Akty prawne

Zarządzenie Nr 10/2018/2019 Rektora UKW z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad określających honoraria recenzentów oraz dystrybucję egzemplarzy bezpłatnych
zasady, dystrybucja

publikacja: 20.11.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2018/2019 Rektora UKW z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zasad składania oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji
zasady, dziedzina, dyscyplina, ewaluacja, osiągnięcia, działalność naukowa

hasła: nauka
publikacja: 13.11.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła: regulamin
publikacja: 31.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zasady, polityka, rachunkowość

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2018/2019 Rektora UKW z dnia 15 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
procedura, rozliczanie, termin, wypłaty, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnprawne

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski