Akty prawne

Zarządzenie Nr 52/2014/2015 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenie, nauczyciel akademiccy, pracownicy Uczelni, czynności administracyjne, proces rekrutacyjny

hasła: finanse
publikacja: 12.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2014/2015 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016
określenie, opłaty, przyjęcie, studia wyższe, rok akademicki

hasła: finanse
publikacja: 12.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2014/2015 Rektora UKW z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/2016.
ustalenie, wysokość, opłaty, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2014/2015 Rektora UKW z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016.
ustalenie, wysokość, opłaty, zajęcia dydaktyczne, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2014/2015 Rektora UKW z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie przyznawania przez rektora pracownikom naukowym oraz pracownikom naukowo - dydaktycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wyróżnień za wybitne osiągnięcia
przyznawanie, pracownicy naukowi, pracownicy naukowo - dydaktyczni, wyróżnienia

hasła: kadra
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2014/2015 Rektora UKW z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2015/2016
powołanie, komisja rekrutacyjna, nabór, studia stacjonarne, studia niestacjonarne

hasła: komisja
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 45/2014/2015 Rektora UKW z dnia 18 maja 2015 r.

w sprawie zasad dysponowania kosztami pośrednimi projektów badawczych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zasady, dysponowanie, koszty pośrednie, projekty badawcze

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 44/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 19.05.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2014/2015 Rektora UKW z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
wprowadzenie, Regulamin, rejestracja, studia doktoranckie, terminy, dokumenty, kandydaci

hasła: regulamin
publikacja: 19.05.2015 Paweł Januszewski