Akty prawne

Zarządzenie Nr 42/2014/2015 Rektora UKW z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zasad rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów i kół naukowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zasady rejestracji, działanie, finansowanie, uczelniane organizacje, zespoły, koła naukowe

Zarządzenie Nr 41/2014/2015 Rektora UKW z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 i terminów rejestracji i składania
dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016.
regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 12.05.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 39/2014/2015 Rektora UKW z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
podział, poszczególne kierunki, studia stacjonarne, grupy zajęć, rok akademicki

Zarządzenie Nr 37/2014/2015 Rektora UKW z dnia 21 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, instrukcja, ochrona danych osobowych, system informatyczny, przetwarzanie

hasła: dane osobowe
publikacja: 30.04.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2014/2015 Rektora UKW z dnia 6 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, odpłatność, przewód doktorski, tytuł naukowy

hasła: finanse
publikacja: 14.04.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 32/2014/2015 Rektora UKW z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, wzory, umowy, arkusz ocen, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 01.04.2015 Paweł Januszewski