Akty prawne

Zarządzenie Nr 31/2014/2015 Rektora UKW z dnia 24 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania kosztów użytkowania pojazdów służbowych do celów prywatnych
wprowadzenie, zasady, koszty, użytkowanie, pojazdy służbowe, cel prywatny

hasła: finanse
publikacja: 01.04.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 26/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2015 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 6/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana zarządzenia, zakres zadań rzeczowych

Zarządzenie Nr 22/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, struktura