Akty prawne

Zarządzenie Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie stopniowego wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów
stopniowy, elektroniczny obieg, dokumenty

Zarządzenie Nr 7/2014/2015 Rektora UKW z dnia 17 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, wysokość opłat, domy studenta

hasła: finanse
publikacja: 24.11.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2014/2015 Rektora UKW z dnia 4 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
wyoskość opłat, zajęcia dydaktyczne, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 04.11.2014 Paweł Januszewski