Akty prawne

Zarządzenie Nr 119/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 września 2014 r.

zmienające Zarządzenie Nr 69/2013/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015 zmiana, powołanie, komisja, nabór, kandydaci, studia

Zarządzenie Nr 114/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2014 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonanarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonanarne

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2014 Paweł Januszewski