Akty prawne

Zarządzenie Nr 107/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 106/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 105/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych, w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
zmiana, opłaty, Hotel Asystenta

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 104/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2006/2007 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych wydawnictw UKW
zmiana, wzory umów, prawa autorskie, prawa pokrewne, wydawnictwo

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 102/2013/2014 Rektora UKW z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
tworzenie, preliminarze, przychody,koszty, studia, niestacjonarne, podyplomowe, formy kształcenia, środki, Fundusz Komercyjny

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora UKW z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie procedury rozliczania oraz terminów zapłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, terminy, zapłata, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne