Akty prawne

Zarządzenie Nr 90/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki
stawka, wynagrodzenie zasadnicze, nauczyciele akademiccy, stanowisko, asystent, stopnień naukowy doktora

Zarządzenie Nr 88/2013/2014 Rektora UKW z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Aglomeracyjnych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
utworzenie, OBA, zmiana zarządzenia, schemat, organizacja

Zarządzenie Nr 87/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2014 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, finansowanie, studia stacjonarne

Zarządzenie Nr 85/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
zmiana, regulamin, rejestracja internetowa, studia dokoranckie, terminy rejestracji, składanie, dokumenty, kandydaci

Zarządzenie Nr 84/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015
zmiana, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów

Zarządzenie Nr 83/2013/2014 Rektora UKW z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia, stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Zarządzenie Nr 80/2013/2014 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
zmiana, regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, rok akdemicki 2014/2015