Akty prawne

Zarządzenie Nr 66/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
regulamin, rejestracja internetowa, studia dokoranckie, terminy rejestracji, składanie, dokumenty, kandydaci

Zarządzenie Nr 62/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl przez pracowników UKW i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
obowiązek, korzystanie, konto pocztowe, domena, pracownicy, umowa cywilnoprawna

hasła: kadra
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora UKW z dnia 15 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 9/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, mobbing, polityka,

hasła: kadra komisja
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski