Akty prawne

Zarządzenie Nr 59/2013/2014 Rektora UKW z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015
regulamin, rejestracja internetowa, termin, składanie dokumentów, kandydaci na studia

Zarządzenie Nr 58/2013/2014 Rektora UKW z dnia 7 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, odpłatność, przewód doktorski, habilitacyjny, postępowanie, tytuł naukowy

Zarządzenie Nr 57/2013/2014 Rektora UKW z dnia 3 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych w UKW oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich w UKW
zmiana zarządzenia, wzór, umowa, usługi edukacyjne, studia doktoranckie, stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzenie Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz zarządzenie w sprawie określenia schematu organizacyjnego podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana zarządzenia, schemat, struktura organizacyjna, podstawowe jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 54/2013/2014 Rektora UKW z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie utworzenia i współpracy w organizacji i prowadzeniu przez UKW oraz Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie studiów podyplomowych
utworzenie, studia podyplomowe, Fundacja Oświatowa - Europejskie Centrum Edukacyjne

Zarządzenie Nr 53/2013/2014 Rektora UKW z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji imprez w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazmierza Wielkiego
Regulamin, organizacja imprez, Biblioteka Główna

hasła: regulamin
publikacja: 31.03.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wzór, arkusz oceny, nauczyciele akademiccy