Akty prawne

Zarządzenie Nr 39/2013/2014 Rektora UKW z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie zawieszenia wykonania uchwały Nr 64/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii zobowiązującej JM Rektora do rozwiązania umowy o pracę z Kanclerzem UKW
zawieszenie wykonania, uchwała, umowa o pracę

hasła: kadra
publikacja: 04.02.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2013/2014 Rektora UKW z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dodatki funkcyjne, nauczyciele akademiccy, pracownicy

hasła: finanse kadra
publikacja: 17.02.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie używania przenośnych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, paliwem płynnym lub gazowym do doraźnego dogrzewania pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
urządzenia grzewcze, energia elektryczna, paliwo płynne, paliwo gazowe, doraźne dogrzewanie, pomieszczenia, obiekty

publikacja: 11.02.2014 Paweł Januszewski