Akty prawne

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania i wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
zakładowa tabela norm, obuwie, odzież robocza, odzież ochronna, środki higieny osobistej, ekwiwalent

hasła: kadra
publikacja: 16.12.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2013/2014 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2013/2014 w semestrze letnim
Regulamin rejestracji internetowej, studia drugiego stopnia, rok akademicki 2013/2014, semestr letni, termin, rejestracja, składanie dokumentów, kandydat

Zarządzenie Nr 20/2013/2014 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w sprawie wprowadzenia kart pracy dla pracowników UKW niebędących nauczycielami akademickimi oraz wdrażania działań oszczędnościowych poprzez ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych
zmiana, karty pracy, pracownicy, działania oszczędnościowe, ograniczenie pracy, godziny nadliczbowe

hasła: finanse kadra
publikacja: 18.12.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora UKW z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2005/2006 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
uchylenie, powołanie, komisja, bezpieczeństwo, higiena pracy

hasła: kadra komisja
publikacja: 20.11.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 16/2013/2014 Rektora UKW z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia kart pracy dla pracowników UKW niebędących nauczycielami akademickimi oraz wdrażania działań oszczędnościowych poprzez ograniczenie pracy w godzinach nadliczbowych
karty pracy, godziny nadliczbowe, działania oszczędnościowe

hasła: finanse kadra
publikacja: 06.12.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 13/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
zmiana, zasady tworzenia, preliminarze, przychody, koszty, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, Fundusz Komercyjny