Akty prawne

Zarządzenie Nr 12/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie obniżenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych na kierunku studiów informatyka, specjalność: Sieci i systemy rozproszone
wysokość opłat, studia niestacjonarne, zajęcia dydaktyczne, informatyka, sieci i systemy rozproszone

Zarządzenie Nr 8/2013/2014 Rektora UKW z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014
zwiększenie stypendium doktoranckiego, dotacja podmiotowa, dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie Nr 6/2013/2014 Rektora UKW z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
szczegółowe zakresy zadań, komórki, administracja, centralna, ogólna, pozostałe jednostki