Akty prawne

Zarządzenie Nr 130/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Regulamin, ustalanie, przyznawanie, wypłacanie, świadczenia pomocy materialnej, studenci

Zarządzenie Nr 127/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie utworzenia i współpracy w organizacji i prowadzeniu przez UKW oraz Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie studiów podyplomowych
utworzenie, studia podyplomowe, Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne