Akty prawne

Zarządzenie Nr 126/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 30/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu.
regulamin premiowania, zmiana, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. tekst jednolity

Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni
rejestrowanie dorobku, tryb przekazywania, publikacje

Zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
tworzenie, preliminarze, przychody, koszty, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, Fundusz Komercyjny

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów cywilnoprawnych dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
usługi edukacyjne, umowa cywilnoprawna, studia stacjonarne, pracownicy, osoby niebędące pracownikami

hasła: finanse kadra
publikacja: 08.10.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 119/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat
obowiązek, oświadczenie, studia stacjonarne, opłaty wzór

Zarządzenie Nr 118/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Regulamin, ustalanie, przyznawanie, wypłacanie, świadczenia pomocy materialnej, doktoranci