Akty prawne

Zarządzenie Nr 116/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 41/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działalności Wydawniczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu.
zmiany, Regulamin Działalności Wydawniczej, Wydawnictwo

Zarządzenie Nr 112/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wysokości i terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wysokość, termin wypłat, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna

Zarządzenie Nr 110/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Zarządzenie Nr 109/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
wysokość opłat, kształcenie, studia stacjonarne, drugi, kolejny kierunek studiów, dodatkowy limit punktów, ECTS

Zarządzenie Nr 108/2012/2013 Rektora UKW z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania powierzchni reklamowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin, wynajmowanie, powierzchnie reklamowe