Akty prawne

Zarządzenie Nr 95/2012/2013 Rektora UKW z dnia 12 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych
regulamin, stypendium, dotacja podmiotowa, zadania projakościowe

Zarządzenie Nr 93/2012/2013 Rektora UKW z dnia 9 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku uwzględniania w projektach finansowanych lub współfinansowanych przez Unię Europejską działań skierowanych na poprawę możliwości korzystania osób niepełnosprawnych z pełnej oferty edukacyjnej Uniwersytetu
projekty finansowane, Unia Europejska, osoby niepełnosprawne, BON, BFEiWR

Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów kształcenia
efekty kształcenia, weryfikacja, procedura

Zarządzenie Nr 91/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie zasad wyznaczania dyżurów przez nauczycieli akademickich oraz określenia wytycznych dla kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych w sprawie ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich
dyżury, nauczyciele akademiccy, wytyczne, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych, zakres obowiązków

Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia
jakość kształcenia, ankietyzacja, procedura

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 72/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu
zmiana zarządzenia, Regulamin Organizacyjny, Biblioteka Główna

Zarządzenie Nr 88/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 czerwca 2013 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenie, nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, czynności administracyjne, proces rekrutacyjny