Akty prawne

Zarządzenie Nr 84/2012/2013 Rektora UKW z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
Regulamin CEKFiS, struktura organizacyjna podległa bezpośrednio Prorektorowi ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia

Zarządzenie Nr 83/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kortów tenisowych Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
Regulamin, korty tenisowe, CEKFiS

hasła: regulamin
publikacja: 20.06.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 81/2012/2013 Rektora UKW z dnia 30 maja 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2013/2014
studia niestacjonarne, opłaty, rok akademicki 2013/2014

hasła: finanse
publikacja: 03.07.2013

Zarządzenie Nr 80/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów, rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie Nr 78/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy oraz Regulaminu hali sportowej, Regulaminu pływalni i Regulaminu określającego warunki pobytu grup zorganizowanych na terenie pływalni Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

regulamin, CEKFiS, hala sportowa, pływalnia