Akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postepowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w UKW
zmiana zarządzenia, przewód doktorski, opłaty, postępowanie habilitacyjne, stopień naukowy, tytuł naukowy

Zarządzenie Nr 69/2012/2013 Rektora UKW z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w UKW w r. ak. 2013/2014 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w r. ak. 2013/2014
regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, terminy, składanie, dokumenty, kandydaci na studia doktoranckie

Zarządzenie Nr 68/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w UKW
instrukcja, ochrona danych osobowych, systemy informatyczne, przetwarzanie