Akty prawne

Zarządzenie Nr 66/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w UKW w r. ak. 2013/2014 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w r. ak. 2013/2014
regulamin, rejestracja internetowa, termin, składanie, dokumenty, kandydaci na studia

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 kwietnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio rektorowi oraz struktury organizacyjnej jednostek podległych bezpośrednio prorektorom
zmiana zarządzenia, struktura organizacyjna, administracja ogólna, Rektor, Prorektorzy