Akty prawne

Zarządzenie Nr 46/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 lutego 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz struktury organizacyjnej jednostek podległych bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna, Rektor, Prorektorzy

Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW z dnia 1 marca 2013 r.

w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
opłaty, zakwaterowanie, Hotel Asystenta, Dom Studenta, pokoje rotacyjne

Zarządzenie Nr 43/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie wysokości i terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wysokość wypłaty, termin wypłaty, wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, studia stacjonarne