Akty prawne

Zarządzenie Nr 33/2012/2013 Rektora UKW z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz struktury organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna, podległa bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom

Zarządzenie Nr 32/2012/2013 Rektora UKW z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zasad ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zasady ewidencji, sporządzanie sprawozdań budżetowych Rb-WSb, wydatki strukturalne

hasła: finanse
publikacja: 26.03.2013

Zarządzenie Nr 31/2012/2013 Rektora UKW z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wzory umów, warunki odpłatności, świadczenie usług edukacyjnych, stacjonarne, niestacjonarne studia doktoranckie

Zarządzenie Nr 30/2012/2013 Rektora UKW z dnia 10 stycznia 2013 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2012/2013 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
wysokość opłat, usługi edukacyjne, studia stacjonarne, drugi lub kolejny kierunek studiów,  limit punktów ECTS