Akty prawne

Zarządzenie Nr 23/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego"
instrukcja, zasady, tryb likwidacji, składniki majątkowe

hasła: finanse
publikacja: 18.01.2013

Zarządzenie Nr 22/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom UKW wykonującym pracę na stanowiswkach wyposażonych w monitory ekranowe
dofinansowanie, zakup okularów, pracownicy UKW

Zarządzenie Nr 20/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi w ramach prowizorium budżetowego na rok 2013
podział, dysponowanie, środki publiczne, prowizorium budżetowe, rok 2013

hasła: finanse
publikacja: 08.01.2013

Zarządzenie Nr 19/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW
zasady, ustalanie i ewidencjonowanie, honorarium, prawa autorskie, pracownicy naukowo-dydaktyczni, dyplomowani bibliotekarze

Zarządzenie Nr 18/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
zmiana zarządzenia, w sprawie ustalenia wysokości opłat, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Zarządzenie Nr 17/2012/2013 Rektora UKW z dnia 3 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji internetowej na studia w UKW w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 w semestrze letnim
regulamin rejestracji internetowej na studia, rok akademicki 2012/2013, semestr letni,termin rejestracji, składanie dokumentów