Akty prawne

Zarządzenie Nr 14/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wynagrodzenie, nauczyciele, wychowawcy, praktyki zawodowe

Zarządzenie Nr 12/2012/2013 Rektora UKW z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2012 r. oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonarne

Zarządzenie Nr 11/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2012/2013
ustalenie wysokości opłat, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe, rok akademicki 2012/2013

Zarządzenie Nr 8/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnej podległej bezpośrednio Rektorowi oraz w strukturach organizacyjnych jednostek podległych bezpośrednio Prorektorom
struktura organizacyjna, administracja ogólna podległa bezpośrednio Rektorowi, Prorektorom