Akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 października 2012 r.

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w UKW w roku akademickim 2012/2013
zwiększenie, stypendium doktoranckie, dotacja podmiotowa, zadania projakościowe

Zarządzenie Nr 113/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego "Regulaminu określającego zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programów edukacyjnych oraz innych Programów międzynarodowych"
Regulamin określający zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, Programy Ramowe UE, Programy edukacyjne, Programy międzynarodowe, zasady zatrudniania, zasady wynagradzania

Zarządzenie Nr 109/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 września 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania i wypłacania ekwiwalentu za prane odzieży roboczej
zakładowa tabela norm, przydział, obuwie, odzież robocza, ochronna, środki higieny osobistej, zasady prania, wypłacanie ekwiwalentu