Akty prawne

Zarządzenie Nr 67/2011/2012 Rektora UKW z dnia 16 maja 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie terminu wypłat wynagrodzenia z tytułu urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich
zmiana zarządzenia, wypłata, wynagrodzenie, urlop wypoczynkowy, nauczyciele akademiccy

Zarządzenie Nr 55/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia studiów doktoranckich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, dostosowania programów kształcenia dla obecnie prowadzonych studiów doktoranckich do wymagań krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
wytyczne, rady, warunki, tryb, tworzenie, dokumentacja, program kształcenia, studia doktoranckie, Krajowe Ramy Kwalifikacji, dostosowanie

Zarządzenie Nr 53/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie wdrożenia Wytycznych Senatu dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków i trybu tworzenia oraz dokumentacji programów kształcenia studiów podyplomowych projektowanych zgodnie z wymaganiami KRK dla Szkolnictwa Wyższego
wytyczne, warunki, tryb, tworzenie, dokumentacja, programy kształcenia, studia podyplomowe, Krajowe Ramy Kwalifikacji

Zarządzenie Nr 52/2011/2012 Rektora UKW z dnia 3 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla najlepszych studentów sportowców Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów
zmiana zarządzenia, fundusz, stypendium, najlepszy student, sportowiec, pomoc materialna