Akty prawne

Zarządzenie Nr 9/2009/2010 Rektora UKW z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wynagrodzenie, nauczyciele, wychowawcy, opieka, studenci, praktyki zawodowe

hasła: finanse
publikacja: 18.01.2010

Zarządzenie Nr 5/2009/2010 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
szkolenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

hasła: kadra
publikacja: 16.12.2009

Zarządzenie Nr 43/2008/2009 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2009 r.

w sprawie zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków pracowniczych przy pracy, studentów w czasie zajęć dydaktycznych oraz wypadków pracowniczych w drodze do pracy i z pracy
zgłaszanie, ustalanie, przyczyny, dokumentowanie, wypadki przy pracy, w drodze do pracy, z pracy