Akty prawne

Zarządzenie Nr 43/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019
opłaty, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 21.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 37/2017/2018 Rektora UKW z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2018/2019 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2018/2019.
regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 04.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
regulamin, fundusz, świadczenia socjalne

hasła: regulamin
publikacja: 18.04.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 34/2017/2018 Rektora UKW z dnia 30 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  z dnia 5 lipca 2017 r. sprawie wprowadzenia regulaminu Rady Inwestycyjnej projektu Inkubator Innowacyjności + oraz powołania przedstawicieli Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do Rady
wprowadzenie, regulamin, projekt, powołanie

hasła: dane osobowe
publikacja: 06.04.2018 Paweł Januszewski