Akty prawne

Zarządzenie Nr 30/2017/2018 Rektora UKW z dnia 29 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 95/2016/2017  Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 roku  w sprawie wysokości kosztów pośrednich dla poszczególnych rodzajów działalności UKW
zmiana, wysokość, koszty pośrednie

hasła: finanse
publikacja: 29.03.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 29/2017/2018 Rektora UKW z dnia 6 marca 2018 r.

organizacji roku studiów drugiego stopnia kierunku inżynieria techniczno- informatyczna, inżynieria materiałowa oraz mechatronika w sprawie organizacji semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 dla studentów pierwszego stopnia
organizacja roku, studia drugiego stopnia, studenci pierwszego stopnia

Zarządzenie Nr 27/2017/2018 z dnia Rektora UKW z dnia 6 marca 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacji składników majątku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
składniki majątku, inwentaryzacja, instrukcja

hasła: finanse
publikacja: 13.03.2018 Paweł Januszewski