Akty prawne

Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
arkusz oceny, ocena okresowa, wzór

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, badania profilaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 91/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w jednostkę ogólnouczelnianą
zmiana, przekształcenie, KUTW

hasła: komisja
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2017/2018 Rektora UKW z dnia 26 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 52/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za zakwaterowanie w pokojach rotacyjnych w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
zmiana, wysokość opłat, zakwaterowanie, pokoje rotacyjne

hasła: finanse
publikacja: 26.01.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie wydawania zaświadczeń dla studentów i uczestników studiów doktoranckich ubiegających się o otrzymanie kredytu lub pożyczki oraz zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zaświadczenia, studia doktoranckie, kredyt, pożyczka, absolwenci

hasła: finanse
publikacja: 07.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
określenie, zakres, zadania rzeczowe, administracja centralna, administracja ogólna

Zarządzenie Nr 15/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 stycznia 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2017/2018
zmiana, podział, kierunki, specjalność, studia stacjonarne, zajęcia dydaktyczne

hasła: dydaktyka
publikacja: 18.01.2018 Paweł Januszewski