Akty prawne

Zarządzenie Nr 70/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2
hasła:
Operacje:
27.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 68/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
27.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 63/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
29.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 59/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 marca 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
31.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 32/2020/2021 Rektora UKW z dnia 14 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 20/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji dla pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego dotycząca zasad odbywania kwarantanny lub izolacji
hasła:
Operacje:
18.12.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
10.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 13/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora uczelni do organizacji zapisów na szczepienia przeciwko COVID19 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na uczelni.
hasła:
Operacje:
15.02.2021
publikacja: Sebastian Nowak