Akty prawne

Zarządzenie Nr 94/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 września 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2020/2021 Rektora UKW z dnia 10 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
10.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 11/2020/2021 Rektora UKW z dnia 26 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 10/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2020 r.)

Zarządzenie Nr 9/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 84/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 8/2020/2021 Rektora UKW z dnia 21 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 września 2020 r.

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem  rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19).

hasła:
Operacje:
09.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 85/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).