Akty prawne

Uchwała Nr 7/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2020-2024
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 7/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej rozwiązania Senackiej Komisji ds. Nauki oraz Senackiej Komisji ds. Studenckich i Jakości Kształcenia
opinia, rozwiązanie, komisja

hasła:
Operacje:
03.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 10/2019/2020 Rektora UKW z dnia 7 września 2020 r.

w sprawie powołania komisji do wskazania członków Rady Bibliotecznej spośród przedstawicieli dziedzin nauki humanistycznych, społecznych, sztuki, ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego
hasła:
Operacje:
07.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski