Akty prawne

Zarządzenie Nr 31/2019/2020 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
instrukcja, dane osobowe

 

hasła:
Operacje:
09.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 16/2019/2020 Senatu UKW z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za całokształt dorobku

hasła:
Operacje:
27.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 12/2019/2020 Senatu UKW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do organów uczelni o przedstawienie opinii oraz recenzji w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke
wystąpienie, wniosek, opinia, recenzja

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 11/2019/2020 Senatu UKW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie powołania promotora w postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke
powołanie, promotor

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 10/2019/2020 Senatu UKW z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr. hab. Bogdanowi Wojciszke
wszczęcie, postępowanie, tytuł

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski