Akty prawne

Uchwała Nr 82/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Edukacji Muzycznej

utworzenie, kierunek

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.04.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 75/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za osiągnięcia w działalności dydaktycznej.
opinia, nagroda

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.04.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 74/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za całokształt dorobku.
opinia, nagroda

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.04.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 61/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, kierunek

hasła: dane osobowe
publikacja: 08.03.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 60/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów inżynieria techniczno-informatyczna prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
zniesienie, specjalność

hasła: dane osobowe
publikacja: 08.03.2019 Paweł Januszewski