Akty prawne

Uchwała Nr 2/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 października 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 220/2018/2019 z dnia 24 września 2019 r.  w sprawie określenia regulaminu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
zmiana, określenie, regulamin, postępowanie, stopień doktora

Uchwała Nr 73/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu
zatwierdzenie, wzory