Akty prawne

Zarządzenie Nr 16/2020/2021 Rektora UKW z dnia 3 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21października 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 10/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 października 2020 r.)
hasła:
Operacje:
03.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 11/2020/2021 Rektora UKW z dnia 26 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 87/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 9 września 2020r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad korzystania z obiektów CEKFIS związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 10/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2020 r.)

Zarządzenie Nr 8/2020/2021 Rektora UKW z dnia 21 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 85/2019/2020 Rektora UKW z dnia 8 września 2020 r.

w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Zarządzenie Nr 61/2018/2019 Rektora UKW z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie określenia liczebności grup oraz zasad uruchamiania zajęć do wyboru - zajęć specjalnościowych/bloków zajęć do wyboru
określenie, liczebność, grupy, zasady, uruchamianie

 

hasła:
Operacje:
26.09.2019
publikacja: Paweł Januszewski