Akty prawne

Uchwała Nr 223/2018/2019 Senatu UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2019, 2020, 2021
podmiot uprawniony, sprawozdanie finansowe, badanie

hasła:
Operacje:
07.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 222/2018/2019 Senatu UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2019 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła:
Operacje:
07.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 69/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2019 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, dotacje przedmiotowe, finansowanie

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 68/2018/2019 Rektora UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych zrealizowanych przez nauczycieli akademickich na podstawie stosunku pracy oraz mianowania

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 67/2018/2019 Rektora UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin przepracowanych na studiach stacjonarnych w ramach usług edukacyjnych na podstawie umowy cywilnoprawnej
wynagrodzenia, umowa cywilnoprawna, studia stacjonarne

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48a/2019/2020 Rektora UKW z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie określenia wskaźników czasochłonności działalności badawczej i rozwojowej (B+R) prowadzonej przez pracowników zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego na potrzeby sprawozdawczości finansowej uczelni.

hasła:
Operacje:
11.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 34/2019/2020 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji UKW na cele prowadzenia badań naukowych w roku 2020
środki finansowe, badania naukowe

hasła:
Operacje:
20.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski