Akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim
hasła:
Operacje:
09.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 223/2018/2019 Senatu UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do wykonania badania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2019, 2020, 2021
podmiot uprawniony, sprawozdanie finansowe, badanie

hasła:
Operacje:
07.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 222/2018/2019 Senatu UKW z dnia 24 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia korekty do planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2019 rok
zatwierdzenie, korekta, plan rzeczowo-finansowy

hasła:
Operacje:
07.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 91/2019/2020 Rektora UKW z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2020/2021
hasła:
Operacje:
28.09.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 78/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2020 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.

hasła:
Operacje:
09.07.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 70/2019/2020 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia  1 marca 2013 r. w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW

hasła:
Operacje:
16.06.2020
publikacja: Paweł Januszewski