Akty prawne

Zarządzenie Nr 40/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2021 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 39/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 września 2020 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich
hasła:
Operacje:
04.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 25/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 75/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021
hasła:
Operacje:
24.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 10/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia ramowego planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2021 rok
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 63/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim
hasła:
Operacje:
09.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski