Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 114/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2018 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 29.06.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2018 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne

hasła: finanse
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 55/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 53/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2018 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski