Akty prawne

Zarządzenie Nr 88/2020/2021 Rektora UKW z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
hasła:
Operacje:
21.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 87/2020/2021 Rektora UKW z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2021 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
hasła:
Operacje:
21.07.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 82/2020/2021 Rektora UKW z dnia 15 czerwca 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za kształcenie na studiach podyplomowych dla osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022
hasła:
Operacje:
30.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora UKW z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
02.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 66/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim
hasła:
Operacje:
27.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 64/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
06.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2020/2021 Rektora UKW z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
15.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski