Akty prawne

Zarządzenie Nr 16/2018/2019 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2019 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa

hasła: finanse
publikacja: 03.01.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2018/2019 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 12/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2019 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 18.12.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 7/2018/2019 Senatu UKW z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wystawienie weksla in blanco na potrzeby projektu „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju” realizowanego w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu

hasła: finanse
publikacja: 30.11.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zasady, polityka, rachunkowość

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2018/2019 Rektora UKW z dnia 15 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
procedura, rozliczanie, termin, wypłaty, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnprawne

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Kanclerza UKW z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 1/2016/2017 w sprawie ustalenia stawek godzinowych za świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej.
ustalenie, stawki godzinowe

hasła: finanse
publikacja: 14.12.2018 Paweł Januszewski