Akty prawne

Zarządzenie Nr 75/2020/2021 Rektora UKW z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
02.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 66/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na studiach stacjonarnych w języku polskim
hasła:
Operacje:
27.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 64/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
06.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2020/2021 Rektora UKW z dnia 12 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
15.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 50/2020/2021 Rektora UKW z dnia 12 lutego 2021 r.

zmieniające Zarządzenie 33/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
12.02.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 49/2020/2021 Rektora UKW z dnia 11 lutego 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z domów studenckich
hasła:
Operacje:
12.02.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 40/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2021 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 39/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
hasła:
Operacje:
05.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski