Akty prawne

Zarządzenie Nr 25/2018/2019 Rektora UKW z dnia 5 marca 2019 r.

sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wysokość, wynagrodzenie, wychowawcy

hasła: finanse
publikacja: 12.03.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 24/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w ramach realizowanych umów cywilnoprawnych
podwyższone koszty, przychody, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 23/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.
zmiana, CEKFiS

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, zasady odpłatności

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 16/2018/2019 Rektora UKW z dnia 3 stycznia 2019 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2019 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa

hasła: finanse
publikacja: 03.01.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 15/2018/2019 Rektora UKW z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
zasady, tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 13.12.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 12/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2019 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 18.12.2018 Paweł Januszewski