Akty prawne

Uchwała Nr 73/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomu
zatwierdzenie, wzory

 

Uchwała Senatu Nr 55/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia przez Senat UKW wzorów dyplomów doktora nauk, doktora sztuki oraz doktora habilitowanego
zatwierdzenie, wzór, dyplom