Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 81/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na  rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Grabowej 2 w Bydgoszczy polegającej na przekształceniu pomieszczenia sali gimnastycznej w salę audytoryjną
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 09.04.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 79/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pn.: „Campus UKW bez barier przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy”
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycje

hasła: inwestycje
publikacja: 09.04.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 46/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej polegającej na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachowej, dociepleniu elewacji oraz wymianie stolarki okiennej w budynku Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy.
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 44/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie realizacji inwestycji budowlanej na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pn.: Modernizacja dróg wewnętrznych przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy
wyrażenie, zgoda, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 43/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Leopolda Staffa 1 w Bydgoszczy, polegającej na budowie Centrum Pomocy Psychologicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
wyrażenie, opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 42/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy, polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wyrażenie, opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 5/2017/2018 Kanclerza UKW z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do obsługi inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową, przebudową i termomodernizacją budynku internatu ZSB w Bydgoszczy przy ul. Pestalozziego 18A na Niepubliczny Zespół Szkół – Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego Dzieci i Młodzieży NATO”.
zespół, inwestycja

hasła: inwestycje
publikacja: 06.09.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 126/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy
opinia, inwestycja

hasła: inwestycje
publikacja: 11.07.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 9/2016/2017 z dnia 25 października 2016 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy
opinia, realizacja, inwestycja budowlana

hasła: inwestycje
publikacja: 27.10.2016 Paweł Januszewski