Akty prawne

Uchwała Nr 187/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia sposobu potwierdzenia efektów uczenia się na kierunku weterynaria – stacjonarne jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
ustalenie, sposób potwierdzenia, efekty uczenia się

Uchwała Nr 182/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna - stacjonarne  i niestacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
ustalenie, program studiów

Uchwała Nr 181/2018/2019 Senatu UKW z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku inżynieria techniczno-informatyczna - stacjonarne  i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
ustalenie, program studiów