Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 111/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
uchylenie, system, jakość kształcenia

Uchwała Senatu Nr 107/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu  rekrutacji  na studia w roku akademickim 2018/2019
zmiana, rekrutacja

Uchwała Senatu Nr 103/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów edytorstwo – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 101/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie, praktyczny profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 89/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia

Uchwała Senatu Nr 88/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów politologia - studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki, obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019
zmiany, efekty kształcenia