Akty prawne

Uchwała Nr 80/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.

Uchwała Nr 66/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów w zakresie modyfikacji planu studiów na kierunku humanistyka drugiej generacji  – stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 65/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów w zakresie dostosowania do zaleceń pokontrolnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku ekonomia  – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 64/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów w zakresie modyfikacji planu studiów na kierunku prawo w biznesie – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 63/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów w zakresie modyfikacji planu studiów na kierunku kryminologia – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 62/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów nauczycielskich w zakresie dostosowania do obowiązujących standardów kształcenia nauczycieli na kierunku pedagogika resocjalizacyjna - stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 61/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2019/2020 zmian w programie studiów w zakresie modyfikacji planu studiów na kierunku pedagogika – stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim