Akty prawne

Uchwała Nr 15/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
szczegółowe, warunki, postępowanie kwalifikacyjne

Uchwała Nr 14/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023
szczegółowe, zasady, przyjmowanie, studia

 

Uchwała Nr 10/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wydanie decyzji przyznającej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych
wniosek, uprawnienia

Pismo okólne Nr 2/2018/2019 Rektora UKW z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych  ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019.
powołanie, komisja, opiniowanie, wnioski

Uchwała Senatu Nr 111/2017/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r.

uchylająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 89/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
uchylenie, system, jakość kształcenia