Akty prawne

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020