Akty prawne

Uchwała Nr 80/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Uchwała Nr 11/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr 164/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia modelu Zarządzania jakością kształcenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opracowanego w ramach realizacji projektu "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Rektora UKW z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie zasad wydawania i sposobu sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim.

Zarządzenie Nr 35/2020/2021 Rektora UKW z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 85/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji procesu kształcenia oraz trybu przeprowadzania i organizacji egzaminów dyplomowych w formie zdalnej, a także dostosowania organizacji semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 i ogólnych zasad bezpieczeństwa sanitarnego obowiązującego w Domach Studenta w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2

Uchwała Nr 66/2019/2020 Senatu UKW z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie ustalenia od cyklu kształcenia 2020/2021 zmian w programie studiów w zakresie modyfikacji planu studiów na kierunku humanistyka drugiej generacji  – stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym