Akty prawne

Uchwała Nr 75/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej i artystycznej
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 24/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 18/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczyciela akademickiego
hasła:
Operacje:
26.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 20/2020/2021 Senatu UKW z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie ustalenia modyfikacji programu studiów dla kierunku Matematyka –stacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
hasła:
Operacje:
23.03.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 19/2020/2021 Senatu UKW z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr Aleksandry Rzyskiej
hasła:
Operacje:
21.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Pismo okólne nr 16/2020/2021 Rektora UKW z dnia 7 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania koordynatora ds. organizacji na UKW zbierania sondażowych wstępnych deklaracji zapisów na szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz studentów.
hasła:
Operacje:
07.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 76/2020/2021 Rektora UKW z dnia 30 maja 2021 r.

zmieniające zarządzenie Nr 97/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie kryteriów oceny okresowej z zakresu działalności naukowej i artystycznej
hasła:
Operacje:
10.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski