Akty prawne

Zarządzenie Nr 43/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia dokumentów które zobowiązany jest złożyć kandydat przystępujący do konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego
określenie, dokumenty, kandydat, konkurs

hasła: kadra
publikacja: 17.06.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 18/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, arkusz, ocena okresowa

hasła: kadra
publikacja: 12.02.2019 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 6/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rada, powołanie

hasła: kadra
publikacja: 15.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie krajowych podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów
podróż służbowa

hasła: kadra
publikacja: 29.06.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2017/2018 Rektora UKW z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia liczby modułów nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub twórcze przysługujących poszczególnym wydziałom w 2018 r.

nagrody, osiągnięciaa naukowe, twórcze

hasła: kadra
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
arkusz oceny, ocena okresowa, wzór

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, badania profilaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski