Akty prawne

Uchwała Nr 75/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia przez rektora kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich z zakresu działalności naukowej i artystycznej
hasła:
Operacje:
01.10.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 14/2019/2020 Rektora UKW z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań dla Dyrektorów Kolegiów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
określenie, zakres, dyrektorzy

hasła:
Operacje:
07.11.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 1/2019/2020 Senatu UKW z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu zarządzenia rektora w sprawie trybu i podmiotu dokonującego oceny okresowej nauczycieli akademickich
wyrażenie, opinia, projekt

hasła:
Operacje:
05.11.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 119/2018/2019 Senatu UKW z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powołania do pełnienia funkcji kierowniczych
wyrażenie, opinia, funkcja kierownicza

hasła:
Operacje:
24.05.2019
publikacja: Paweł Januszewski