Akty prawne

Zarządzenie Nr 53/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie krajowych podróży służbowych i używania przez pracowników UKW prywatnych samochodów osobowych do tych celów
podróż służbowa

hasła: kadra
publikacja: 29.06.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 48/2017/2018 Rektora UKW z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie określenia liczby modułów nagród dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe lub twórcze przysługujących poszczególnym wydziałom w 2018 r.

nagrody, osiągnięciaa naukowe, twórcze

hasła: kadra
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
arkusz oceny, ocena okresowa, wzór

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 21/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 lutego 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 41/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz osób przyjmowanych do pracy w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, badania profilaktyczne

hasła: kadra
publikacja: 14.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
nagrody Rektora, nauczyciele akademiccy

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 14/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 44/2016/2017 w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 6/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie powołania recenzentów opiniujących dorobek naukowy i zawodowy kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
powołanie, recenzenci, stanowisko, profesor nadzwyczajny

hasła: kadra
publikacja: 06.12.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

zmieniające Zarządzenie nr 27/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego  w zakresie  bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki.
prawa, obowiązki, pracownicy, bhp

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 3/2017/2018 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2017 r.

w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów  pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich
szkolenia, bhp, studenci, doktoranci

hasła: kadra
publikacja: 16.11.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 146/2016/2017 z dnia 26 września 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego nr 44/2016/2017 w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zmiana, zakres obowiązków

hasła: kadra
publikacja: 03.10.2017 Paweł Januszewski