Akty prawne

Zarządzenie Nr 54/2018/2019 Rektora UKW z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2019/2020
powołanie, komisja, nabór, kandydaci

hasła:
Operacje:
15.07.2019
publikacja: Paweł Januszewski