Akty prawne

Zarządzenie Nr 50/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 maja 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

hasła: komisja
publikacja: 22.06.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 47/2017/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna

hasła: komisja
publikacja: 27.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 29/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, nauczyciele akademiccy

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 28/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów na kadencję 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, doktoranci

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 27/2017/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany składów Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencje 2016-2020
zmiana, skład, komisja dyscyplinarna, odwoławcza komisja

hasła: komisja
publikacja: 12.02.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 91/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w jednostkę ogólnouczelnianą
zmiana, przekształcenie, KUTW

hasła: komisja
publikacja: 04.10.2017 Paweł Januszewski