Akty prawne

Uchwała Nr 8/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2019-2020
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 6/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 77/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2020/2021

hasła:
Operacje:
09.07.2020
publikacja: Paweł Januszewski