Akty prawne

Pismo okólne Nr 21/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku

Uchwała Nr 8/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej sprawozdania z działalności Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego za lata 2019-2020
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 6/2020/2021 Senatu UKW z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów na kadencję 2020-2024
hasła:
Operacje:
06.01.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2020/2021 Kanclerza UKW z dnia 26 kwietnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej dotyczącej inwestycji pn. „Rozbudowa, przebudowa i rozbiórka budynku Biblioteki Głównej, przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy na cele dydaktyczne, badawcze i administracyjno-gospodarcze” – ETAP I
hasła:
Operacje:
28.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski