Akty prawne

Zarządzenie Nr 77/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademickim 2020/2021

hasła:
Operacje:
09.07.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Uchwała Nr 189/2018/2019 Senatu UKW z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany składu  Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na kadencję 2016 - 2020
zmiana, skład, komisja wyborcza

hasła:
Operacje:
28.06.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 54/2018/2019 Rektora UKW z dnia 15 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2019/2020
powołanie, komisja, nabór, kandydaci

hasła:
Operacje:
15.07.2019
publikacja: Paweł Januszewski