Akty prawne

Zarządzenie Nr 7/2018/2019 Rektora UKW z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zasad składania oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji
zasady, dziedzina, dyscyplina, ewaluacja, osiągnięcia, działalność naukowa

hasła: nauka
publikacja: 13.11.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

hasła: nauka
publikacja: 13.01.2017 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 168/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Techniki uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
opinia, wniosek, uprawnienia, stopień naukowy, nauki fizyczne, dyscyplina

Uchwała Senatu Nr 160/2013/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęciu Regulaminu postępowania konkursowego obowiązującego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin, konkurs, zatrudnienie, profesor nadzwyczajny, UKW