Akty prawne

Zarządzenie Nr 5/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 55/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie procedury zgłaszania przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wniosków o finansowanie projektu badawczego
zmiana, procedura, projekt badawczy

hasła:
Operacje:
01.10.2019
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 7/2018/2019 Rektora UKW z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie zasad składania oświadczeń o reprezentowanych dziedzinach i dyscyplinach, oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową i oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć na potrzeby ewaluacji
zasady, dziedzina, dyscyplina, ewaluacja, osiągnięcia, działalność naukowa

hasła:
Operacje:
13.11.2018
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 19/2016/2017 Rektora UKW z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Otwartego Systemu Antyplagiatowego (OSA).

hasła:
Operacje:
13.01.2017
publikacja: Paweł Januszewski