Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 78/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przystąpieniu przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do stowarzyszenia pn. „Bydgoski Klub Goalball” z siedzibą w Bydgoszczy w charakterze członka wspierającego
wyrażenie, opinia, przystąpienie, stowarzyszenie, członek wspierający

Uchwała Senatu Nr 1/2017/2018 z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podpisania listu intencyjnego w sprawie możliwości utworzenia związku uczelni publicznych z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im.  Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
opinia, list intencyjny, możliwość, utworzenie, związek uczelni