Akty prawne

Uchwała Senatu Nr 97/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin, nauczyciel akademicki

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 83/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu oceny okresowej Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, ocena okresowa, regulamin, Kanclerz, Kwestor

hasła: regulamin
publikacja: 09.05.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 77/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 66/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 09.04.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 59/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego "Internetowa Rekrutacja Kandydatów" w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, polityka szczegółowa

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 52/2017/2018 Rektora UKW z dnia 7 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2018/2019 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019
zmiana, termin rejestracji, składania dokumentów

hasła: regulamin
publikacja: 22.06.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 47/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie
w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2018/2019 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie
w roku akademickim 2018/2019

regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, terminy, dokumenty

hasła: regulamin
publikacja: 24.05.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 46/2017/2018 Rektora UKW z dnia 16 maja 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zakładowy fundusz, świadczenia socjalne

hasła: regulamin
publikacja: 21.05.2018 Paweł Januszewski