Akty prawne

Zarządzenie Nr 77/2020/2021 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie Regulaminu dotyczącego krajowych i zagranicznych wyjazdów pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zasad finansowania kosztów wyjazdów krajowych i zagranicznych osób niebędących pracownikami uczelni.
hasła:
Operacje:
11.06.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 71/2020/2021 Rektora UKW z dnia 25 maja 2021 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
hasła:
Operacje:
27.05.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2020/2021 Rektora UKW z dnia 22 kwietnia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.
hasła:
Operacje:
22.04.2021
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 26/2020/2021 Rektora UKW z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 82/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemów Informatycznych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
hasła:
Operacje:
24.11.2020
publikacja: Paweł Januszewski