Akty prawne

Zarządzenie Nr 17/2018/2019 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zmiana, regulamin, fundusz

hasła: regulamin
publikacja: 01.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła: regulamin
publikacja: 31.10.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 97/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin, nauczyciel akademicki

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 83/2017/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 52/2016/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu oceny okresowej Kanclerza i Kwestora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, ocena okresowa, regulamin, Kanclerz, Kwestor

hasła: regulamin
publikacja: 09.05.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 77/2017/2018 z dnia 27 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 66/2016/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 09.04.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 65/2017/2018 Rektora UKW z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 30.08.2018 Paweł Januszewski