Akty prawne

Zarządzenie Nr 49/2019/2020 Rektora UKW z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

hasła:
Operacje:
16.03.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2019/2020 Rektora UKW z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz normy przydziału środków higieny osobistej dla pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zasady, przydzielanie

hasła:
Operacje:
30.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30a/2019/2020 Rektora UKW z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła:
Operacje:
15.01.2020
publikacja: Paweł Januszewski