Akty prawne

Zarządzenie Nr 35/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia, do Szkoły Doktorskiej oraz na pozostałe formy kształcenia oferowane przez Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego
regulamin, funkcjonowanie, rejestracja, szkoła doktorska

hasła: regulamin
publikacja: 31.05.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 32/2018/2019 Rektora UKW z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie podstawowej struktury organizacyjnej naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
wprowadzenie, regulamin organizacyjny

hasła: regulamin
publikacja: 16.05.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 30/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych na terenie parkingu niestrzeżonego przy ul. Ogińskiego 1 w Bydgoszczy
regulamin, korzystanie, miejsca parkingowe

hasła: regulamin
publikacja: 26.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 29/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 kwietnia 2019 r.

sprawie Regulaminu Wynagradzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, wynagradzanie

hasła: regulamin
publikacja: 26.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 17/2018/2019 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 35/2017/2018 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
zmiana, regulamin, fundusz

hasła: regulamin
publikacja: 01.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła: regulamin
publikacja: 31.10.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 97/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin, nauczyciel akademicki

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski