Akty prawne

Zarządzenie Nr 79/2019/2020 Rektora UKW z dnia 16 lipca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 107/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła:
Operacje:
17.07.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 72/2019/2020 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie zasad pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz innych formach kształcenia

hasła:
Operacje:
16.06.2020
publikacja: Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 71/2019/2020 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 65/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Zarządzenie Nr 67/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 czerwca 2020 r.

sprawie zawieszenia stosowania Zarządzenia Nr 54/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru Karty obiegowej studenta/doktoranta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

hasła:
Operacje:
10.06.2020
publikacja: Paweł Januszewski