Akty prawne

Zarządzenie Nr 28/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 grudnia 2019 r.

w sprawie zasad składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) oraz sprawdzania prac dyplomowych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
zasady, składanie, archiwizacja, prace dyplomowe

Zarządzenie Nr 27/2019/2020 Rektora UKW z dnia 9 grudnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 70/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr 9/2019/2020 Rektora UKW z dnia 1 października 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
określenie, schemat, struktura