Akty prawne

Zarządzenie Nr 27/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
instrukcja kancelaryjna, jednolity wykaz, akta