Akty prawne

Zarządzenie Nr 48/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 17/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zadania rzeczowe, komórka administracji

Zarządzenie Nr 47/2018/2019 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 16/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
struktura organizacyjna

Zarządzenie Nr 27/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
instrukcja kancelaryjna, jednolity wykaz, akta