Akty prawne

Zarządzenie Nr 64/2019/2020 Rektora UKW z dnia 29 maja 2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.