Akty prawne

Pismo okólne Nr 21/2020/2021 Rektora UKW z dnia 28 maja 2021 r.

zmieniające Pismo okólne nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów do szkoły doktorskiej w 2021 roku

Uchwała Nr 15/2020/2021 Senatu UKW z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2021/2022