Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 15/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie szczegółowych warunków postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego  na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria
szczegółowe, warunki, postępowanie kwalifikacyjne

Uchwała Nr 12/2018/2019 Senatu UKW z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz na 2019 rok
zatwierdzenie, plan rzeczowo-finansowy

hasła: finanse
publikacja: 18.12.2018 Paweł Januszewski