Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 103/2018/2019 Senatu UKW z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem narodowym - stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
ustalenie, program studiów

Uchwała Nr 99/2018/2019 Senatu UKW z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną - stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
ustalenie, program studiów