Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 90/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki
stawka, wynagrodzenie zasadnicze, nauczyciele akademiccy, stanowisko, asystent, stopnień naukowy doktora

Pismo okólne Nr 30/2013/2014 Rektora UKW z dnia 22 lipca 2014 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, pismo okólne w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych oraz pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. opracowania zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, powołanie, komisja, organizacja, rozwój, zespół, likwidacja, bariery architektoniczne, gospodarka, finanse

Zarządzenie Nr 88/2013/2014 Rektora UKW z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Aglomeracyjnych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
utworzenie, OBA, zmiana zarządzenia, schemat, organizacja