Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 113/2014/2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednostki ogólnouczelnianej Centrum Transferu Technologii i Innowacji oraz zatwierdzenia jej regulaminu
wyrażenie zgody, utworzenie, jednostka ogólnouczelniana, regulamin

Zarządzenie Nr 56/2014/2015 Rektora UKW z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
ustalenie, wysokość, opłaty, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, powtarzanie, zajęcia

hasła: finanse
publikacja: 03.07.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 57a/2014/2015 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2015 rok oraz z planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie

hasła: finanse
publikacja: 30.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 54/2014/2015 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie wysokości wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wysokość, wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe, studia stacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 16.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 55/2014/2015 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za oprowadzanie wycieczek w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
ustalenie, wysokość, opłaty, wycieczki

hasła: finanse
publikacja: 16.06.2015 Paweł Januszewski