Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 52/2014/2015 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenie, nauczyciel akademiccy, pracownicy Uczelni, czynności administracyjne, proces rekrutacyjny

hasła: finanse
publikacja: 12.06.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 51/2014/2015 Rektora UKW z dnia 2 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016
określenie, opłaty, przyjęcie, studia wyższe, rok akademicki

hasła: finanse
publikacja: 12.06.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 109/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej sposobu zabezpieczenia źródeł finansowania projektu inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy
wyrażenie zgody, sposób zabezpieczenia, źródła finansowania, projekt inwestycyjny

hasła: inwestycje
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 108/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 11/13 W Bydgoszczy
wyrażenie zgody, zbycie, nieruchomość

hasła: finanse
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 107/2014/2015 z dnia 26 maja 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa
wyrażenie opinii, wystąpienie, wniosek, wydanie, decyzja, nadanie uprawnienia

hasła: dydaktyka
publikacja: 02.06.2015 Paweł Januszewski