Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 2/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie powołania komisj przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, kurs, szkolenie

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap III, zadanie 2

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 października 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Doktoranckich ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2014/2015
komisja, opiniowanie, wniosek, przyznanie, stypendium doktoranckie, zwiększenie, dotacja projakościowa

Zarządzenie Nr 119/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 września 2014 r.

zmienające Zarządzenie Nr 69/2013/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015 zmiana, powołanie, komisja, nabór, kandydaci, studia

Pismo okólne Nr 46/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu optycznego
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa

Pismo okólne Nr 45/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów ze studentami kierunków Informatyka i Mechatronika
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, kurs