Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 150/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu okresowej oceny pracowników administracji i biblioteki zatrudnionych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
przyjęcie, Regulamin, okresowa ocena, pracownik, administracja, biblioteka

Uchwała Senatu Nr 145/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiow pierwszego stopnia na kierunku ekonomia Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych
opinia, wniosek, MNiSzW, decyzja, nadanie uprawnienia, prowadzenie studiów, ekonomia, WAiNS

Uchwała Senatu Nr 143/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję Prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015
prorektor, pensum, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2014/2015

Uchwała Senatu Nr 142/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnienia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
rektor, zwolnienie, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2014/2015