Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 21/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 19 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn: Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego – II ETAP
powołanie, komisja odbiorowa, CEKFIS

hasła: komisja
publikacja: 20.05.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 44/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie na rok akademicki 2015/2016
powołanie, komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

hasła: komisja
publikacja: 19.05.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 43/2014/2015 Rektora UKW z dnia 13 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016
wprowadzenie, Regulamin, rejestracja, studia doktoranckie, terminy, dokumenty, kandydaci

hasła: regulamin
publikacja: 19.05.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 39/2014/2015 Rektora UKW z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie podziału poszczególnych kierunków (specjalności) studiów stacjonarnych na grupy zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016
podział, poszczególne kierunki, studia stacjonarne, grupy zajęć, rok akademicki

Zarządzenie Nr 41/2014/2015 Rektora UKW z dnia 12 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016 i terminów rejestracji i składania
dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016.
regulamin, rejestracja internetowa

hasła: regulamin
publikacja: 12.05.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 85/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów stosunki międzynarodowe – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki
określenie, efekty kształcenia, studia, rok akademicki

Uchwała Senatu Nr 84/2014/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia
– studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
zmiany, efekty kształcenia, studia, rok akademicki