Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 21/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni na rok akademicki 2015-2016
wytyczne, program kształcenia, wymagania, Krajowe Ramy Kwalifikacji, podstawowe zadania Uczelni

Uchwała Senatu Nr 20/2014/2015 z dnia 16 grudnia 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji Prawno-Statutowej oraz Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
uzupełnienie, skład, Komisja Prawno-Statutowa, Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

hasła: komisja
publikacja: 17.12.2014 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 4/2014/2015 Rektora UKW z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty kupna nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 51
powołanie, komisja, wybór, oferta, nieruchomość

hasła: finanse
publikacja: 02.12.2014 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 8/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 19 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, kirsy, szkolenia

hasła: przetarg
publikacja: 01.12.2014 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 7/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych
komisja, postępowanie, przetarg, odczynniki, materiały zużywalne

hasła: przetarg
publikacja: 01.12.2014 Paweł Januszewski